Biuletyn Informacji Publicznej
Rewitalizacja Sp. z o. o. Radom

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty

Data: 2016-11-22 00:00:00,

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

Dokumenty

Data: 2016-11-10 00:00:00,

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dokumenty

Data: 2016-11-02 00:00:00,

OGŁOSZENIE

ZARZĄD „REWITALIZACJA” SP. Z O.O. W RADOMIU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 31.10.2016 r. BIURO BĘDZIE NIECZYNNE.

WSZYSTKICH INTERESANTÓW SERDECZNIE PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE

Data: 2016-10-26 00:00:00,

Ogłoszenie

Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20.

Ogłoszenie o zamówieniu

Data: 2016-10-17 00:00:00,

SIWZ

Data: 2016-10-17 00:00:00,

Dokumenty

Data: 2016-10-17 00:00:00,

Prezes Zarządu "Rewitalizacja" Sp. z o.o.

z siedzibą w Radomiu przy ul. Małej 3, 26-600 Radom, działając na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164)

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie zapytania o cenę szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. Euro, dotyczącej wykonania projektu:

"Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. Rynek 12 i Wałowa 22 wraz z otoczeniem - dokumentacja projektowa"