Biuletyn Informacji Publicznej
Rewitalizacja Sp. z o. o. Radom

Władze Spółki

Prezes Zarządu:
dr Dorota Grażyna Rajkowska

Rada Nadzorcza:
Barbara Łopyta - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Jarosław Szostakowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Konrad Kostrzewa - Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników:
Gmina Miasta Radomia - 87,64 % udziałów
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o.o. - 6,49 % udziałów
Fundusz Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - 3,09 % udziałów
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo Handlowe „RADKOM” Spółka z o.o. - 1,23 % udziałów
Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna - 0,93 % udziałów
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - 0,62 % udziałów