Biuletyn Informacji Publicznej
Rewitalizacja Sp. z o. o. Radom

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

1/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

2/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),

3/ Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),

4/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

5/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),

6/ Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),

7/ Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)

8/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),

9/ Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),

10/ Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z).