Biuletyn Informacji Publicznej
Rewitalizacja Sp. z o. o. Radom

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: 3/2019/ZP

Ogłoszenie

Data: 2019-12-20 00:00:00,

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Znak sprawy: 3/2019/ZP

Ogłoszenie

Data: 2019-12-09 00:00:00,

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: 3/2019/ZP

Informacja

Data: 2019-11-21 00:00:00,

Wyjaśnienie treści SIWZ

Znak sprawy: 3/2019/ZP

Wyjaśnienie

Data: 2019-11-19 00:00:00,

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: 3/2019/ZP

Remont i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21 i 21A i ul. Bóżnicznej 4, 6 i 6A

Ogłoszenie

Data: 2019-11-06 00:00:00,

SIWZ

Data: 2019-11-06 00:00:00,

Dokumenty

Data: 2019-11-06 00:00:00,

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Znak sprawy: 2/2019/ZP

Ogłoszenie

Data: 2019-07-11 00:00:00,

Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: 2/2019/ZP

Informacja

Data: 2019-04-19 00:00:00,

Modyfikacja ogłoszenia i wyjaśnienie treści SIWZ

Znak sprawy: 2/2019/ZP

„Remont i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21 i 21A i ul. Bóżnicznej 4, 6 i 6A”

Ogłoszenie

Data: 2019-04-11 00:00:00,

Wyjaśnienie

Data: 2019-04-11 00:00:00,

Dokumenty

Data: 2019-04-11 00:00:00,

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: 2/2019/ZP

Remont i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21 i 21A i ul. Bóżnicznej 4, 6 i 6A

Ogłoszenie

Data: 2019-03-29 00:00:00,

SIWZ

Data: 2019-03-29 00:00:00,

Dokumenty

Data: 2019-03-29 00:00:00,

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Znak sprawy: 1/2019/ZP/N

Ogłoszenie

Data: 2019-03-25 00:00:00,

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Znak sprawy: 1/2019/ZP

Ogłoszenie

Data: 2019-03-19 00:00:00,

Ogłoszenie o przetargu

Nr zadania: 1/2019/ZP/N

Dokumenty

Data: 2019-03-13 00:00:00,

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

1/2019/ZP

Ogłoszenie

Data: 2019-03-11 00:00:00,

Zawiadomienie o wyborze oferty

Rew/266/2019

Zawiadomienie

Data: 2019-02-27 00:00:00,

Nr zadania: Rew/266/2019

Wykonanie usługi doradczej obejmującej opracowanie szczegółowej, indywidualnej i dostosowanej do specyfiki obszaru działania Spółki, strategii sprzedażowej z uwzględnieniem działań marketingowych i promocyjnych dla sprzedaży lokali w projektach:

PROJEKT 1: „Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20"

PROJEKT 2: „Remont i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21 i 21A i ul. Bóżnicznej 4, 6 i 6A"

PROJEKT 3: „Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem".

Dokumenty

Data: 2019-02-20 00:00:00,

Informacja z otwarcia ofert

Nr zadania:1/2019/ZP

Informacja

Data: 2019-02-19 00:00:00,

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nr zadania: 1/2019/ZP

Wyjaśnienie

Data: 2019-02-12 00:00:00,

Nr zapytania: Rew/217/2019

Wykonanie usługi doradczej obejmującej opracowanie szczegółowej, indywidualnej i dostosowanej do specyfiki obszaru działania Spółki, strategii sprzedażowej z uwzględnieniem działań marketingowych i promocyjnych dla sprzedaży lokali w projektach:

PROJEKT 1: „Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20"

PROJEKT 2: „Remont i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21 i 21A i ul. Bóżnicznej 4, 6 i 6A"

PROJEKT 3: „Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem".

Dokumenty

Data: 2019-02-11 00:00:00,

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Data: 2019-02-11 00:00:00,

Nr zadania: 1/2019/ZP

Nazwa zadania: Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem

Dokumenty

Data: 2019-02-01 00:00:00,

Zawiadomienie o wyborze oferty

Rew/129/2019/IC

Zawiadomienie

Data: 2019-01-25 00:00:00,

Zapytanie ofertowe nr Rew/92/2019

Opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ oraz kompleksowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane    w ramach projektu „Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem”

Zapytanie ofertowe

Data: 2019-01-21 00:00:00,