Biuletyn Informacji Publicznej
Rewitalizacja Sp. z o. o. Radom

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania: „Rozbiórka części obiektów mieszkalnych (oficyna wschodnia i zachodnia), budynku gospodarczego nr 1 oraz budynku gospodarczego nr 2 położonych na działkach nr 10, 11 i 12 w Radomiu przy ul. Wałowej 21, 21A oraz ul. Wałowej 23 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21 i 21A i ul. Bóżnicznej 4, 6 i 6A”

Ogłoszenie

Data: 2017-12-06 00:00:00,

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

Znak sprawy: 1/2017/ZP

Ogłoszenie

Data: 2017-11-30 00:00:00,

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak sprawy:  1/2017/ZP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Rozbiórka części obiektów mieszkalnych (oficyna wschodnia i zachodnia), budynku gospodarczego nr 1 oraz budynku gospodarczego nr 2 położonych na działkach nr 10, 11 i 12 w Radomiu przy ul. Wałowej 21, 21A oraz ul. Wałowej 23 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy  ul. Wałowej 19, 21 i 21A i ul. Bóżnicznej 4, 6 i 6A”.

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2017-11-23 00:00:00,

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Znak sprawy:  1/2017/ZP

„Rozbiórka części obiektów mieszkalnych (oficyna wschodnia i zachodnia), budynku gospodarczego nr 1 oraz budynku gospodarczego nr 2 położonych na działkach nr 10, 11 i 12 w Radomiu przy ul. Wałowej 21, 21A oraz ul. Wałowej 23 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21 i 21A i ul. Bóżnicznej 4, 6 i 6A”

Ogłoszenia

Data: 2017-11-08 00:00:00,

Specyfikacja

Data: 2017-11-08 00:00:00,

Dokumenty

Data: 2017-11-08 00:00:00,