Biuletyn Informacji Publicznej
Rewitalizacja Sp. z o. o. Radom

Władze Spółki

Prezes Zarządu:
dr Dorota Grażyna Rajkowska

Rada Nadzorcza:
Barbara Łopyta - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Jarosław Szostakowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Karolina Maciąg - Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników:
Gmina Miasta Radomia – 91,98% udziałów
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o.o. – 1,93% udziałów
PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – 3,21% udziałów
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo Handlowe „RADKOM” Spółka z o.o. – 1,28% udziałów
Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna – 0,96% udziałów
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - 0,64% udziałów