Biuletyn Informacji Publicznej
Rewitalizacja Sp. z o. o. Radom

Zawiadomienie o wyborze

Znak sprawy: Rew./1620/2018/IC

Ogłoszenie

Data: 2018-12-13 00:00:00,

ZAPYTANIE O CENĘ

Znak sprawy: Rew/15742018/IC

Ogłoszenie

Data: 2018-12-04 00:00:00,

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

Znak sprawy: 1/2018/ZP

Ogłoszenie

Data: 2018-03-20 00:00:00,

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak sprawy: 1/2018/ZP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Remont i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21 i 21A i ul. Bóżnicznej 4, 6 i 6A – dokumentacja projektowa”.

Informacje z otwarcia

Data: 2018-03-08 00:00:00,

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: 1/2018/ZP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,,Remont i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21 i 21A i ul. Bóżnicznej 4, 6 i 6A – dokumentacja projektowa”.

Wyjasnienie

Data: 2018-03-05 00:00:00,

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Znak sprawy: 1/2018/ZP

„Remont i przebudowa wraz z nową zabudową na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Wałowej 19, 21 i 21A i ul. Bóżnicznej 4, 6 i 6A – dokumentacja projektowa”

Ogłoszenie

Data: 2018-02-26 00:00:00,

SIWZ

Data: 2018-02-26 00:00:00,

Dokumenty

Data: 2018-02-26 00:00:00,