Biuletyn Informacji Publicznej
Rewitalizacja Sp. z o. o. Radom

Sprawozdania finansowe 2021

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

Data: 2022-07-26 11:23:00,

Bilans

Data: 2022-07-26 11:23:41,

Sprawozdanie finansowe 2022

Bilans

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022-31.12.2022

Sprawozdania finansowe 2020

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020 - 31.12.2020.pdf

Data: 2021-10-05 12:09:44,

Bilans

Data: 2021-10-05 12:10:54,

Sprawozdania finansowe 2019

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

Data: 2020-06-03 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Bilans

Data: 2020-06-03 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Sprawozdanie finansowe 2018

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

Data: 2019-03-29 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Bilans

Data: 2019-03-29 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Sprawozdanie finansowe 2017

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

Data: 2018-03-28 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Bilans

Data: 2018-03-28 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Sprawozdania finansowe 2016

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

Data: 2017-03-23 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Bilans

Data: 2017-03-23 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Sprawozdanie finansowe 2015

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

Data: 2016-03-29 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Bilans

Data: 2016-03-29 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Sprawozdania finansowe 2014

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

Data: 2015-03-31 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Bilans

Data: 2015-03-31 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Sprawozdania finansowe 2013

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

Data: 2014-03-28 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Bilans

Data: 2014-03-28 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Sprawozdanie finansowe 2012

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012 - 31.12.2012

Data: 2013-03-28 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Bilans

Data: 2013-03-28 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Sprawozdanie finansowe 2011

Bilans na dzień 31-12-2011

Data: 2012-03-30 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2011 - 31.12.2011

Data: 2012-03-30 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Sprawozdania finansowe 2010

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2010 - 31.12.2010

Data: 2011-03-31 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Bilans

Data: 2011-03-31 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Sprawozdania finansowe 2009

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2009 - 31.12.2009

Data: 2010-04-07 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Bilans

Data: 2010-04-07 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Sprawozdania finansowe 2008

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2008 - 31.12.2008

Data: 2009-05-05 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Bilans 2008, strona 1

Data: 2008-05-05 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Bilans 2008, strona 2

Data: 2009-05-05 00:00:00, autor dokumentu: Joanna Szymańska

Sprawozdania finansowe 2007

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2007 - 31.12.2007