Biuletyn Informacji Publicznej
Rewitalizacja Sp. z o. o. Radom

Ogłoszenie - Sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze negocjacji ofertowych REW/302/2024

Przetarg zakończony.

Rewitalizacja Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż inwestycyjnych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Spółki. Grunty położone są w peryferyjnej części miasta Radomia przy ul. Warszawska/Witosa/Rataja, arkusz 190, obręb 0230-Wincentów. Termin składania ofert 22.03.2024r.

Nieruchomości gruntowe do sprzedaży to:

 • nr 2/127 o powierzchni 0,3254 ha
 • nr 2/123 o powierzchni 0,5288 ha
 • nr 2/119 o powierzchni 0,2614 ha
 • nr 2/115 o powierzchni 0,7178 ha

Ogółem powierzchnia stanowi 1,8604 ha

Szczegółowe informacje poniżej w Ogłoszeniu REW/302/2024

Ogłoszenie REW/302/2024

Klauzula RODO

Formularz oferty

Mapa poglądowa nieruchomości

Ogłoszenie - Sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze negocjacji ofertowych REW/136/2024

Rewitalizacja Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż inwestycyjnych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Spółki. Grunty położone są w peryferyjnej części miasta Radomia przy ul. Warszawska/ Witosa/ Rataja/ Wielogórska, arkusz 190, obręb 0230 - Wincentów. Termin składania ofert 16.02.2024r

Nieruchomości gruntowe do sprzedaży to:

 •  nr 2/127 o powierzchni 0,3524 ha
 • nr 2/123 o powierzchni 0,5288 ha
 • nr 2/119 o powierzchni 0,2614 ha
 • nr 2/115 o powierzchni 0,7178 ha

Ogółem powierzchnia stanowi 1,8604 ha

 • nr 68 o powierzchni 1,9668 ha
 • nr 69 o powierzchni 1,9535 ha

Ogółem powierzchnia stanowi 3,9103 ha

Szczegółowe informacje poniżej w Ogłoszeniu REW/136/2024 

 Przetarg zakończony.

Ogłoszenie REW/136/2024

Mapa poglądowa nieruchomości

Formularz oferty

Kaluzula RODO

Ogłoszenie - Sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze negocjacji ofertowych REW/557/2023

Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze negocjacji ofertowych Rew/557/2023

Zapraszamy do kontaktu tel.: 512-486-410

Ogłoszenie Rew/557/2023

lokalizacja działek - mapy

Rewitalizacja Sp. z o.o. zakończyła sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze negocjacji ofertowych Rew/557/2023

Do dnia 27.04.2023r. nie wpłynęły żadne oferty.

Ogłoszenie Sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze negocjacji ofertowych REW/727/2023

Spółka „ Rewitalizacja”  posiada w sprzedaży grunty inwestycyjne położone w Radomiu przy ulicy Rataja  i  ulicy Wielogórskiej, oznaczone w jednostce ewidencyjnej 146301_1 m Radom, arkusz 190, obręb 0230 – Wincentów. 

Nieruchomości gruntowe do sprzedaży to:

 • 2/107 o powierzchni 0,3200 ha
 • 2/103 o powierzchni 0,3180 ha
 • 68 o powierzchni  1,9568 ha
 • 69 o powierzchni  1,9535 ha                                                                                                                                                       Na w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RA1R/00135979/2, 

  Teren na którym znajdują się działki jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dawnego obszaru ogródków działkowych położonego przy ul. Warszawskiej i Wincentego Witosa w Radomiu, zatwierdzonym Uchwałą nr 689/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010 roku ( Dz.U. Woj. Maz. Nr 56 z 17.03.2010r poz.821).Według planu działki przedmiotowe znajduje się w strefie:

  Działki o nr 2/107, 2/103 strefa 3U/P – tereny strefy kształtowania i koncentracji obiektów usług technicznych  i obiektów produkcyjnych,

  Działki o nr 68,69 strefa 2U/P - teren strefy kształtowania i koncentracji obiektów usług technicznych i obiektów produkcyjnych. 

 • Szczegółowe informacje poniżej w Ogłoszeniu REW/727/2023

Przetarg zakończony.

lokalizacja nieruchomości

Ogłoszenie REW/727/2023

Formularz oferty

Klauzula RODO

Sprzedaż nieruchomości gruntowych

Spółka „ Rewitalizacja”  posiada w sprzedaży grunty inwestycyjne położone w Radomiu przy ulicy Rataja  i  ulicy Wielogórskiej, oznaczone w jednostce ewidencyjnej 146301_1 m Radom, arkusz 190, obręb 0230 – Wincentów.

Nieruchomości gruntowe oznaczone są numerem ewidencyjnym o powierzchni:

Nr 66 o powierzchni  1,1181 ha

Nr 67 o powierzchni  1,1214 ha

Nr 68 o powierzchni  1,9568 ha

Nr 69 o powierzchni  1,9535 ha

Teren działek jest płaski. Działki są niezagospodarowane, niezabudowane, nieuzbrojone, nieogrodzone.

Oznaczenie księgi wieczystej prowadzone dla tych nieruchomości: RA1R/00135979/2

Działki zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się w strefach o symbolu 2U/P - teren strefy kształtowania i koncentracji obiektów usług technicznych i usług produkcyjnych.

Działki mają zapewniony dostęp do dróg publicznych:

nr 66 i 68 od ulicy Rataja

nr 67 i 69 od ulicy Wielogórskiej.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU W CELU OTRZYMANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI - 512 486 410

 

Mapa - działki nr 66,67,68,69

Ogłoszenie 2 - Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze negocjacji ofertowych REW/1632-2/2021

„Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze negocjacji ofertowych - REW/1632-2/2021”

OGŁOSZENIE 2 -DZIAŁKA 2/74

LOKALIZACJA DZIAŁKI 2, MAPKA

Ogłoszenie 3 - Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze negocjacji ofertowych REW/1632-3/2021

„Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze negocjacji ofertowych - REW/1632-3/2021”

OGŁOSZENIE 3 -DZIAŁKA 2/72

LOKALIZACJA DZIAŁKI 3, MAPKA

Ogłoszenie 4 - Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze negocjacji ofertowych REW/1632-4/2021

„Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze negocjacji ofertowych - REW/1632-4/2021”

OGŁOSZENIE 4 -DZIAŁKA 2/70

LOKALIZACJA DZIAŁKI 4, MAPKA

Ogłoszenie 5 - Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze negocjacji ofertowych REW/1632-5/2021

„Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze negocjacji ofertowych - REW/1632-5/2021”

OGŁOSZENIE 5 -DZIAŁKA 2/68

LOKALIZACJA DZIAŁKI 5, MAPKA

Ogłoszenie 6 - Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze negocjacji ofertowych REW/1632-6/2021

„Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze negocjacji ofertowych - REW/1632-6/2021”

OGŁOSZENIE 6 -DZIAŁKA 2/66

LOKALIZACJA DZIAŁKI 6, MAPKA

Ogłoszenie 7 - Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze negocjacji ofertowych REW/1632-7/2021

„Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze negocjacji ofertowych - REW/1632-7/2021”

OGŁOSZENIE 7 -DZIAŁKA 2/150

LOKALIZACJA DZIAŁKI 7, MAPKA

Ogłoszenie 9 - Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze negocjacji ofertowych REW/1632-9/2021

„Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze negocjacji ofertowych - REW/1632-9/2021”

OGŁOSZENIE 9 -DZIAŁKA 2/139 i 2/143

LOKALIZACJA DZIAŁKI 9, MAPKA

Ogłoszenie Sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze negocjacji ofertowych REW/405/2023

Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze negocjacji ofertowych Rew/405/2023

Zapraszamy do kontaktu tel: 512-486-410

Ogłoszenie Rew/405/2023 + lokalizacja gruntów

Rewitalizacja Sp. z o.o. zakończyła sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze negocjacji ofertowych Rew/405/2023

Do dnia 03.04.2023r. nie wpłynęły żadne oferty

Ogłoszenie 8 - Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze negocjacji ofertowych REW/1632-8/2021

„Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze negocjacji ofertowych - REW/1632-8/2021”

OGŁOSZENIE 8 -DZIAŁKA 2/83

LOKALIZACJA DZIAŁKI 8, MAPKA